Spletno stran Onkobolnikbolniku.si upravlja Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (v nadaljevanju Društvo), Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana.

Spletna skupnost Onko Bolnik Bolniku (v nadaljevanju skupnost) je namenjena povezovanju onkoloških bolnikov. Bolniki med seboj prosto individualno komunicirajo na način, kot so ga izbrali ob prijavi (telefon in/ali elektronska pošta).

Pridružitev skupnosti je brezplačna in je svobodna izbira posameznika. Omogočena je le onkološkim bolnikom, starejšim od 18 let. Pogoj za včlanitev je registracija uporabnika, pri kateri izpolni vstopne podatke, določi svoje geslo in sprejme pogoje in pravila uporabe.

Vstopni podatki vključujejo:

  • ime in priimek,
  • telefonsko številko in / ali elektronski naslov,
  • diagnozo,
  • kratek opis izkušnje (diagnoza, način zdravljenja …),
  • po želji tudi fotografijo.

Z vpisom v skupnost se vsak član strinja, da si bodo njegov profil ogledali drugi onkološki bolniki, člani spletne skupnosti, ki bodo lahko v stiku z njim na način, kot ga je izbral ob vpisu (torej po telefonu in/ali elektronski pošti). Prav tako bo imel tudi sam dostop do drugih onkoloških bolnikov in možnost, da z njimi stopi v stik, jih zastavi kakšno vprašanje, z njimi izmenja izkušnje, podporo in motivacijo.

Neregistrirani uporabniki nimajo možnosti ogleda profilov.

Politika zasebnosti

Politika varstva osebnih podatkov:

V Društvu onkoloških bolnikov Slovenije smo zelo pozorni na varovanje osebnih podatkov in spoštujemo zasebnost posameznika. Zavezujemo se, da osebne podatke, pridobljene prek vstopnega obrazca skrbno varujemo

Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Društvo onkoloških bolnikov Slovenije od vas zbira ob včlanitvi v spletno skupnost in/ali v Društvo onkoloških bolnikov Slovenije.

Vaši podatki bodo uporabljeni izključno za namene komuniciranja med člani spletne skupnosti ter za obveščanje o naših izobraževanjih in dogodkih ter za obvestila, povezana z našo dejavnostjo in javnosti ne bodo dostopni.

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije bo kot upravitelj spletne skupnosti ravnalo z vsemi osebnimi podatki in informacijami članov skupnosti zaupno in skladno s slovensko in EU-zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov 2016/679/EU), in sicer le za namen aktivnosti Društva, in jih ne bo posredovalo drugim osebam brez vašega dovoljenja. Društvo skrbi za varstvo osebnih podatkov tudi v skladu z internim aktom: Pravilnik Društva onkoloških bolnikov Slovenije o varovanju osebnih podatkov .

Upravljavec:

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je:

Društvo onkoloških bolnikov Slove, Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana, e-pošta: dobslo@siol.net

Osebni podatki in namen uporabe:

Z vpisom na platformo Onko Bolnik Bolniku posameznik razume in se strinja, da se je v skupnost odločil prostovoljno in vpisal najnujnejše podatke z namenom povezovanja z drugimi onkološkimi bolniki, s katerimi se bo lahko individualno povezoval prek telefona ali elektronske pošte. Podatki bodo dosegljivi torej drugim onkološkim bolnikom, ki so prav tako včlanjeni v spletno skupnost in upravljavcu spletne skupnosti. Osebne podatke hranimo in obdelujemo predvsem za namen ohranjanja stika s člani, obveščanje članov o prihajajočih dogodkih in aktivnostih Društva, nikoli pa jih ne bomo uporabili za pošiljanje komercialnih sporočil.

Upravljanje s podatki:

Osebne podatke posredujemo le partnerjem, ki za Društvo izvajajo pogodbene storitve (IT podpora), pri članih Društva pa tudi računovodski službi in drugim partnerjem, če je to potrebno za izpolnjevanje namena Društva.

Uporabnik lahko svoje osebne podatke kadarkoli spremeni ali dopolni. Prav tako se lahko kadarkoli odloči, da iz skupnosti izstopi.

Čas hrambe osebnih podatkov:

Podatki o članstvu v spletni skupnosti Onko Bolnik Bolniku se hranijo do prenehanja članstva.

Pravice članov skupnosti

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do popravka, dopolnitve ali spremembe vaših podatkov in izbrisa iz spletne skupnosti. Pri uveljavljanju pravic ali za vse dodatne informacije nam pišite na elektronski naslov: dobslo@siol.net. Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakor koli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.

Politika zasebnosti se lahko v času dopolnjuje, ne obveščamo o vsakokratnih spremembah in dopolnitvah, ki začnejo veljati z objavo.

Odgovornosti članov skupnosti

‍Člani skupnosti so osebno odgovorni za mnenja, nasvete, izjave ali druge vsebine, ki jih delijo med seboj. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije se kot ponudnik platforme Onko Bolnik Bolniku distancira od vsebin, ki si jih bodo izmenjavali bolniki med seboj, in poudarja, da je pri zdravljenju in rehabilitaciji verodostojno strokovno mnenje zdravnikov in drugih medicinskih strokovnjakov ter zdravstvenih delavcev.

Vsi podatki, ki jih pri registraciji uporabniškega računa posreduje član skupnosti, morajo biti resnični in pravilni. Če ne bo tako oz. če bo Društvo utemeljeno domnevalo, da so posredovani podatki neresnični, sme izbrisati uporabniški račun zadevnega uporabnika in mu onemogočiti nadaljnji dostop do skupnosti.

Član skupnosti je odgovoren za ohranjanje varnosti v zvezi s svojim uporabniškim računom in geslom, pri čemer prav tako odgovarja za vsa dejanja, ki so bila izvedena z njegovim uporabniškim računom.

Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo.

V primerih zlorabe uporabniškega računa oz. gesla, mora član to nemudoma sporočiti Društvu, ki lahko posledično postopa na način, ki je nujen za zavarovanje interesov skupnosti.

Članom skupnosti v okviru storitve ni dovoljeno oglaševanje ali nagovarjanje drugih članov k prodaji, nakupu ali kakršnemukoli drugemu trženju blaga in storitev; navedeno ni dovoljeno niti v primeru, ko gre za dobrodelen, brezplačen ali kakršenkoli drug namen.

Prepovedano je pošiljanje množičnih in verižnih pisem ali nezaželene pošte drugim uporabnikom oz. kakršnokoli obremenjevanje le-teh s podobnimi vsebinami. Obvestilo o kršitvi te določbe je lahko razvezni razlog članskega razmerja.

S sprejemanjem Splošnih pogojev in pravil potrjujete, da razumete, da Društvo ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki si jih bolniki med seboj izmenjujete prek spleta, elektronske pošte ali pogovorov, in da se strinjate, da ne sprejema odgovornosti v povezavi z uporabo vseh tovrstnih informacij.

S potrditvijo Splošnih pogojev in pravil se strinjate, da Društvo ni odgovorno za ravnanje drugih oseb z osebnimi podatki in informacijami, ki jim jih posredujete vi sami. S sklenitvijo tega sporazuma se strinjate, da Društvo ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, ki jo pošiljate ali prejemate, in za pogovore, ki jih opravljate v okviru te storitve. Vsak uporabnik je sam odgovoren za vse informacije, ki jih posreduje.

Društvo lahko skladno z določbami tega sporazuma ali po lastni presoji kadarkoli, z ali brez obvestila in zaradi kakršnihkoli utemeljenih razlogov (npr. kršitve določb tega sporazuma), prekine članstvo oz. ukine članu dostop do te skupnosti.

V primeru uporabe, ki kaže znake kaznivega ravnanja, si ponudnik pridržuje pravico, da poleg zgoraj navedenih sankcij obvesti ustrezne državne organe.